רשות התקשוב הממשלתיאתר ההתייעצות

ניהול ושיתוף ידע - הפרקטיקה: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע
חלק מתפקידה של רשות התקשוב הוא לסייע בזרימת ידע בין אגפי התקשוב לרוחב משרדי הממשלה השונים. כדי לעשות זאת טוב יותר אנחנו מבקשים להתייעץ - אילו כלים ותהליכים על הרשות להטמיע על מנת לסייע באיתור, שימור ושיתוף ידע, וכן ביצירת ידע חדש?   
מידע נוסף
If Hewlett Packard knew what Hewlett Packard knows, we would be three times more profitable
Lewis Platt, CEO HP

ידע רב קיים באגפי מערכות המידע לרוחב הממשלה, ידע שיכול לסייע למשרדים בייעול תהליכים, אימוץ טכנולוגיות ופתרונות חדשים, יכולת מיקוד בחדשנות ומענה לצרכים ולאתגרים הייחודיים למשרד.

עד כה, למדנו מהנעשה בעולם בתחום ניהול הידע, וכן קיימנו שורה של ראיונות בקרב מנהלים ובעלי תפקידים באגפי מערכות מידע על מנת להבין את הצרכים לעומק.

זיקקנו את התובנה בה עלינו להתמקד בשתי תוצאות:

יעילות (במונחי משאבים, זמן וכסף...) וחדשנות (במונחי צרכים וטכנולוגיה).

מיפינו 3 מקורות ידע אפשריים לצורך חדש במשרד: 'הידע קיים ברוב משרדי הממשלה', 'הידע קיים במספר קטן של משרדים', 'הידע אינו קיים בממשלה'.

אל מול כל מקור ידע מיפינו בהתאמה שלושה מרחבי פעולה בניהול ושיתוף ידע, בדגש על 'פתרון גנרי', 'למידה ו/או שיתוף עמיתים' ו'מרחב חשיבה', כפי שניתן לראות בתרשים הבא:

* פתרון גנרי - הרשות תבחן היכן נדרש ו/או יש יתרון לייצר ולאלץ פתרון גנרי (שכן יכול להיות שאין צורך בפתרון גנרי ופתרונות לוקאליים מספקים).
פתרון גנרי יכול להיות גנרי נוהל עבודה, כלי טכנולוגי, פרק גנרי במכרז למשל הסכם הפרדות מספק, שורת קוד וכו'.


כעת, אנו מבקשים לבצע קפיצת מדרגה ולהחליט על הכלים והתהליכים בהם נכון להתמקד בכל אחד ממרחבי הפעולה. נבקש להסתייע בך בשתי דרכים:

1. לסייע לנו בהמלצה על כלים וטכנולוגיות, שבעינייך יסייעו בצורה משמעותית לניהול ושיתוף הידע, בין אם לטובת הנגשה ושיתוף של ידע קיים, ובין אם ליצירת ידע חדש. ניתן להמליץ על כלי או פלטפורמה כאן: להמלצה על כלים

2. לסייע לנו לחשוב: אילו כלים, טכנולוגיות ותהליכים נכון שנטמיע, וכיצד יש לעשות זאת, על מנת לקדם יעילות וחדשנות באגפי התקשוב? למענה על השאלה, לחץ על 'הוספת תשובה'.